Raamatupidamine

Pakume raamatupidamis- ja revideerimisteenust korteriühistutele ja äriettevõtetele.

Meie raamatupidajad ja analüütikud omavad kogemust erineva suurusega ettevõtete, MTÜ-de ning korteriühistute heaks tööd tehes, seades eesmärgiks kajastada ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi, rahavoogusid õigesti, objektiivselt ning aktuaalselt.

Anname oma klientidele igakülgset abi alates raamatupidamise korrastamisest, konsultatsioonidest kuni jooksva finantsaruandluseni koos majandusaasta aruande sisestamisega äriregistrisse.

Raamatupidamisteenuse sisseostmine on mõistlik ühistutele, väikestele- ja keskmise suurusega ettevõtetele, sest see on:

 • säästlik – aitab kokku hoida raamatupidaja palga-, täiendkoolitus- ja töökohakuludelt.
 • personaalne – juhindume teie vajadusi, võimalusi ja eesmärke arvestades. Meie kliendid on meie partnerid, kelle edukas käekäik on meile oluline.
 • paindlik – pühendume teie ettevõtte iseloomu ja eripära arvestades.
 • diskreetne ja konfidentsiaalne
 • turvaline – meie meisterlikud raamatupidajad tagavad raamatupidamise ja finantsarvestuse kooskõlas seadusandluse ja hea raamatupidamistavaga.

  Küsi hinnapakkumist

  Tellija andmed

  Nimi (vajalik):

  E-post (vajalik):

  Telefon (vajalik):

  Ettevõtte info

  Ettevõtte nimi:

  Soovitavad teenused


  Raamatupidamine (vastavalt raamatupidamise seadusele)Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine ja paranduste sisse viimine (1x aastas)Algdokumentide esmatöötlus igas kuus ja eelneva kuu dokumendidEelneva kuu algdokumentide alusel kannete koostamineKontoandmike koostamine (aruanded, isik, kassa, jm)Päevaraamatu ja pearaamatu pidamine arvutis (lühike-, pikk-, ja ülipikk pearaamat), ülipika pearaamatu väljatrükkMajandusaasta aruande koostamine (veebruar - aprill järgmisel aastal), järgneva aasta tegevusBilanss

  Muud soovid, mida märgitud ei ole:

  Turvalisuse huvides aktiveeri see kast:

  [recaptcha recaptcha-473]